תקנים ובטיחות

החטיבה מקפידה על עמידה מוחלטת בתקנות הבטיחות ומנהלת מעקב קפדני אחר:

  • רישיונות העובדים (רישיונות חשמל)
  • הדרכות (הדרכות עבודה בגובה, ריענון בטיחות שנתי וכו')
  • בדיקות תקופתיות של כלי העבודה

אנו עובדים עפ"י התקנים המחייבים לתחזוקת המערכות (ת"י 1001, ת"י 1928, ת"י 4426), תקני האיכות ISO) 9001)  והאחריות החברתית (SMETA).