ההון האנושי

אנו בחטיבת השירות מאמינים כי איכות השירות שאנו מספקים ללקוחותינו מושתתת בראש ובראשונה על איכות אנשי המקצוע שלנו.
לכן, אנו מקפידים על העסקת כוח אדם מיומן ומקצועי ביותר ומשקיעים בהתמדה בטיפוח ההון האנושי שלנו.
חטיבת השירות מונה מעל 270 טכנאים מקצועיים ומנוסים, העוברים הכשרות והסמכות פנים ארגוניות. הטכנאים עובדים בצוותים של טכנאי ועוזר, כאשר לכל צוות ישנו רכב המאובזר בכל הציוד וחלקי החילוף הדרושים למתן שירות מידי ללקוחות. במקרה שיש צורך בציוד משלים, הוא מסופק "בדחיפה" ישירות אל רכבי הטכנאים בכל שעות היום והלילה.
כל עובדינו הינם בעלי רישיונות חשמל ותעודות עבודה בגובה והם עוברים כל שנה ריענונים כנדרש בחוק. לכל טכנאי מתוכננת תכנית אחזקה מונעת שנתית ומתבצע אחריה מעקב כמותי ואיכותי לאורך השנה.