המערך הלוגיסטי

במטרה להבטיח אספקת חלקים שוטפת ומתן פתרונות ללקוחות בזמן אמת, חטיבת השירות מנהלת שרשרת לוגיסטית מלאה, הכוללת מחסן חלפים ומלאי מפוקח ומערך הפצת חלקים ביום ובלילה.
חטיבת השירות מחויבת לשירות מהיר בפריסה ארצית, ולכן מתפעלת מחסן מרכזי במרכז הארץ ומחסנים קדמיים באזורים מרוחקים. כמות המלאי הן במחסנים והן ברכבי הטכנאים מעודכנת ומתוחזקת באופן שוטף, וכל ציוד חסר נשלח "בדחיפה" ע"י מערך ההפצה ישירות אל רכבי הטכנאים ביום ובלילה.
כך הטכנאים פטורים מעיסוק בלוגיסטיקה ומתפנים לעיסוק בליבת העשייה – שירות ואחזקת מערכות אלקטרו-מכאניות.