אודות

חטיבת השירות באלקטרה M&E הציבה סטנדרטים חדשים של איכות בענף מיזוג האוויר והשירות האלקטרו-מכאני בישראל.